รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๖๐ - โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำเพชรเฉลิมกีรติกุลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนาวิน-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจมาศภักดีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธันยชนกยิ้มไพรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชารุ่งเช้าโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธัญเทพมอบกระโทกโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภัทร์หงษ์อินทร์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายจักรพงศ์โพธิ์น้อยโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาสนาสุขอุดมโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรณีแสงสุขโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุฐิตาวรรณนาคน้อยโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยะดาตั้งจิตโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์ชัยชิตโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกมลภพสมบุญโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีร์ธนิกนิสยันต์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาสุนทรวิพาฒโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัจจิมาลิบอิ่มโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญตา-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุไรวรรณจันทร์สว่างโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรณ์บุญวงศ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโศรดาดีประชาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชาจันทร์เจือจุนโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริวิมลทองคำโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุไรวรรณประกฤตผลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคริษฐาโชโคตรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวริศาเกษรบัวโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชาลิสาเจริญอินทร์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาเรืองขันธ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาคาน-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริญญาทับทิมสีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจวรรณชัยชิตโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาณีภูทะโลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี