รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๑ - โรงเรียนบ้านดอนคราม
ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภคพรยี่โถหุ่นโรงเรียนบ้านดอนครามวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนานนทิจันทร์โรงเรียนบ้านดอนครามวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิศักดิ์เทพสุรินทร์โรงเรียนบ้านดอนครามวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภเดชคำเสียงโรงเรียนบ้านดอนครามวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิทานันโชติรัตน์โรงเรียนบ้านดอนครามวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี