รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๖๕ - โรงเรียนวัดม่วงชุม
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเทียนชัยชอบทำดีโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทกาญจน์สำแดงเดชโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤดลนุ่มเจริญโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพัฒน์บุญตาโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕นายทิวากร-โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์บัวเกตุโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิชญาแจ่มใสโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริกมลทองงามโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญาภาน้อยมีโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิสราจตุพฤกษ์โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลพินทุ์จตุพฤกษ์โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิบ่อทรัพย์โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฑีฆายุกลมมลโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพพัฒน์อภัยโสโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิว-โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิตฐิตาชูเชิดโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี