รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๐ - โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณทัตอุดมผลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภธัชทองมีโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์ชังเจริญโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติธรเกตุวงค์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศภัคสังสมโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณยี่โถหุ่นโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงษ์ปานประเสริฐโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลสมรูปโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระนัณยฏ์บารมีปัญญากิจโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรเจริญพลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชญะหอสินชัยโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนเดชบีเวอร์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์เพชรปานกันโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนนโพธิ์เงินโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรวิทย์แก้วเกตุโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินทรสาระศาลินโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเณช์ธิชาสุขสวัสดิ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรตั้งมั่นโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมณฑน์ศิลปีโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธาพรจงไพศาลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีร์ชญาอรคิ้วองอาจโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชชาพัณน์อินนุพัฒน์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไชน่าภัชราภรณ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทฤฒมนธิติลักษณ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสู่ขวัญอุดมผลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพลงพรกำจรกิตติคุณโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชชาเหลืองสอาดโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกนราเกตุโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุรัสยาสมสมัยโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญสุดาเชี่ยวพฤกษ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์สังข์เงินโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิดาภาทองแท้โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจน์กมลหามนตรีโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยกรสงวนหงษ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอยไพลินธนวัฒน์ถิรโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์อรชุนไพศาลวนิชโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัศวินท่านกเอี้ยงโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐวัฒน์เซี่ยงหลิวโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกานต์ปภพลักขณาพินิจโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภันเตทัพผึ้งโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐสิทธิ์สอนใจโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธิษณ์บัวซ้อนโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณณพัตวันฉวีโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์กล้าหาญโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรธรรักษากุลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรอลิปริยกูลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์ยิ้มละไมโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันธวิศเสรีลัดดานนท์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์สายสิทธิ์โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนเดชพรกนกกุลโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยววัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี