รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๗๑ - โรงเรียนวีรศิลป์
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานญาดาคำสวายโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรประชาฉายโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชาลิสาวะเริงรัมย์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณันธรนิลบุตรโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเฒ่าทำภรภูสำราญวงษ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรน้ำใจสุขโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐชยาสีสุกสามโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายเตวิชหงษ์งามโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิชาพรประการโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนเดชก้องกิจเจริญกุลโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรบุญรอดโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธมลวรรณบู่สามสายโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรมวรรณเกิดแก้วโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทกรแสงประทุมโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนท์ปวิธธนะฤกษ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนวพรกาญจนสมศักดิ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิพัทธ์นักจะเข้โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยวรรณพิทักษ์กาญจนกุลโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยาพรน้อยฉายโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเปมิกาดีมีโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเพทายพ่วงแพโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรวดีสุริยกานนท์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูบดินทร์ชื่นแสงโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเมธาพรบริสุทธิ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวศินอรุณีนิรมานโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภณัฐเจียวยี่โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิชัยเพชรศรีโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุธากรคล้ายโพธิ์ทองโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุปรียาบุญพิทักษ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุพิชญาขจรกลิ่นโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิปโคกกระเทียมโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไอยเรศชูสังกิจโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธาราทิพย์คงยมโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี