รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๕ - โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์วงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัฒน์คุ้มกันโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฝันชัยบุญคุ้มโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรดนย์ม่อมทับคางโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชิตวงษ์ศิลปโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์วอนเพียรโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิขุนพระเดิมโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐสกลทองดีโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรพลปิ่นแก้วโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจารุกร-โรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตตินันท์เหมือนศรีโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไฮลักษ์ร่าหมานโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอโณทัยทองดีโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตินทองดีโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนรีรัตน์ภาคพรมโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทนาน้ำเพชรโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงเนตรฤทธิ์เนตรโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจารุพิชญานาคศรีโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภาวรรณวัดพ่วงโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวิสาเทพหุ่นโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนุศรา-โรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิพุกเฮงโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์สายแก้วโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมศะวัจณ์ส่งบุญโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลแย้มสกุลโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติกาสาระศาลินโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาสืบยิ้มโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาทิพย์อินทรีย์โรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันตินันท์ธิติธรรมรัตนาโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลจิราวงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิภาพรแก้วอินท์โรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิตาเพ็งอุ่นโรงเรียนวัดท่าตะคร้อวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี