รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๗ - โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีรัฐ-โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์-โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรกฏนิยมพลอยโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรชกรแก้วสะอาดโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัณฑ์กรศรีรักแก้วโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอินทรักษ์ผ่องใสโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรังสิมันตุ์วีระพันธ์โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรวัฒน์บุญแก้วโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักรินทร์ยังสุขโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัฐชานนท์ถ้ำทองโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณภัทรมหาโชติโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไตรรัตน์แก้วเมืองกาญจน์โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิศักดิ์สิงห์คะนองโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวานิศาเมี่ยงชมโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพลอยรุ้งสินชัยโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาณย์นิลบุตรโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวี-โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญามีชูรสโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันใหม่สังขละวิกูลโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัญชิดาเพชรสินโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี