รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๗ - โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทิวากรเจียมอยู่โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ตูพันดุงโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลธารทองวิลัยโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพลเอื้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์มั่นคงโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัลลิกาพรานเจริญโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัดดาทองวิลัยโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุษยาพรมเสนโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐพรแจ่มศรีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชเรืองรัตน์โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริวรรณอยู่ศรีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฐิดามั่นคงโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดอกบัว-โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัฐรวีการภักดีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสกุลชัยคงธารโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิงามเขียวโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ฉิมเงินโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธณกฤตจรุมเครือโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสาสุวรรณศรีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิศาจอมวันโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุรัตนาหรูเจริญโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิชาขำคมโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี