รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๘ - โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยา
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรศรีคล้ำโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนพรมะโนรมย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาพลีจัตตุโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภัทร์ทุเครือโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนิดาพวงเงินโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลสิริมงคลธนโชคโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิเดชพงษ์พัวโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรศักดิ์มะโนรมย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภัสสรเอมอ่อนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรเนตรหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธณัฐชญาทุเครือโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอลดาวงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหพงษ์หว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุณยกรเจิมจุลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชาญเมธมณีฉายโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยปานเจริญโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชาแก่นรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิรันดร์จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์วิจิตรานนท์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวลิสราหลวงศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคผลเกิดโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัณชญาอุดมสุขโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณทัตจันทร์หอมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี