รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๘๐ - โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรชัย-โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชเพิ่มพูลพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไชยพรยอดโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิลักษณ์ทัพทวีโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตยะมั่นคงโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรโชตินาคทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเทพงอกผลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันชนะกลิ่นบุปผาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิภัทร์พุฒเสียงโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริกานดาอัตถภูมิโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาจรรยาธรรมโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจนจิราฉุยเนยโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรรุ้งเอี่ยมสำอางโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัณฑิตาคงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุณัฐชยามหาจักรโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัคพงษ์นิลรอดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพลทองดีโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปันอ่อง-โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทวัฒน์รอดคล้ำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสราวุทธยาจรรโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวายุภัคษ์หลองทุ่งโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาวีร์ชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริพร-โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวชิราภรณ์คชพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปรมสุดาสระโอษฐโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราพรบุญกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญญารัตน์บัวกลั่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสรมูลวิชาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรวีภัทร์งอกผลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี