รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๒ - โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณพรเครือเมฆโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิรัชชัยธรรมะโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์จันทร์ลอยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกิตติกาเกษมวิริยนนท์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิเชฐบัวจันทร์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒นายธันวากันนุลาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตวิชเร่งรัดโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒นายณัฐวุฒิบุญอินทร์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชาติพูลวันโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภูมิปลูกฝังโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวุฒิตั้งจิตรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒นายกิตติธาราแก้วเรืองโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิชิวปรีชาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรกรภู่สุขโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมงคลเซี่ยงฉินโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอครชัยขนรกุลโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์ถาวรสิทธิชัยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประเสริฐแผนจบกโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนัดทวุฒิสกุลเหมาะโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธราเทพแก้วประเสริฐโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันณภัสสระหงษ์ทองโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์สว่างเนตรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวราวุธรู้รักโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาตุ้มเปาะโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินทร์นาชัยภูมิโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนเดชอยู่ถาวรกาญจน์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุวัฒน์รุ่งเช้าโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัคพงษ์แม้นจิตต์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอลงกรณ์สง่าโฉมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติจงสวัสดิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวิทย์หทัยรัศมิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตปลื้มวงษ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรชัยพูพานโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรกุลกองโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาคินวีระสุนทรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตัวเล็ก-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันวาบิดาวงษ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพันธ์แสงเครือโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมนตรีบรรลือทรัพย์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรปรีญาปิยบุตรโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทกานต์ช้างหล่อโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพร-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกชกรสุขดีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิตาหทัยรัศมิ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติชัย-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารยาวงศ์มั่งมีทรัพย์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยา-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิรันญานาภูเงินโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายร่า-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี