รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๘๒ - โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยชนะรักดีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายลีโอ-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินท์กลีบเมฆโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัฐวิทย์เรืองจินดาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒นายอภิชัยโฉมศรีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณญวิชญ์ใจเอื้อยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรกฤษณ์ผุดผ่องโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทฉัตรจงกสิกรรมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนดลพรหมมาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรภักดีสมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒นายทรงวุฒิคันฉ่องโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะพลดงนอกโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณตะวันรอดประดิษฐ์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิราภัทรเซี่ยงใช่โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศิวาการะเกตุโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคพลเนียมทรัพย์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีวสุแจ้งอิ่มโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมนทรรศน์วรสารโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรินทรสง่าโฉมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรวลัยโคกแก้วโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุวัชรจรูญรัตน์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิชาติสารจันทร์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเทพดุลยดำริห์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอย-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒นายวัชระพงษ์ยิ้มไทยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฝ้าย-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัชราพรช้อยเครือโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชิตาปลูกฝังโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฉัตรนภาสุวรรณธารโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐมนแก้วสิงห์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชาลิณีแป้นปานโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมิ้น-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงซาริน่าเหมือนรุ่งโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤชอรจันทร์ย้อยโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเปิ้ล-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำหวาน-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแสงดาว-โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมษญาประโยชน์ยิ่งโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรธิดากิจวิริยะกุลโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาพรหมมาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒นางสาวเพ็ญพิชญาถึงสุขโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณภากำเนิดกาญจน์โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชาช้างขนุนโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี