รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๓ - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกนกพลบิดาวงษ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพงษ์กำเนิดกาญจน์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุกร์-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนันท์เอกบุตรโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะแสงทองโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัณธีแซ่เล้าโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุขปโชคศรีลาลัยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัตน์สารารัตน์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาธิปมุ่งหมายโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัชญาเซี่ยงปู้โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัด-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรทิพย์เลิศฤทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิชาใจเด็ดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศินาถบุตรทุ่งทองโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวันรัตน์บุญตุฉาวโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพย์มณีทองดีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาสะสมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัชนีกรจรูญรัตน์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี