รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๖ - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฎฐชัยมะเทิ้งโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรเซ็นโต๊ะโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกตสว่างเนตร์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรตะโกนอกโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวเรศบ้องสืบชัยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภพคิ้วภูเขียวโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราวิชญ์มณีประเสริฐโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรหลงรอดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติหว่านพืชโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐมนปิ่นทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรัตน์รัตถากรโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศจิกาเขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรินภาหว่านพืชโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานันท์เซ็นโต๊ะโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลโพธิ์ศรีเจริญโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลใจรื่นโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิภัทรอลิปริยกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุขุมพันธ์รัตถากรโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเทวิกาขำพันธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญารัตน์ชำนาญกิจโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรโลกวิทย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลลิตาโชติการุนสวัสดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธรสุขใสโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณิกาอ่อนเทศโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณระวิวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิพงษ์แก้วอินชัยโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี