รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๘๖ - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติชัยจินดาเพ็งโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติกรหลวงพิทักษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิวัฒน์ขาวพลับโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคิมหันต์พลอยศรีโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริมาศเพิ่มนามโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริชาติประกอบโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธากาญจน์เพ็งคุ้มโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิลาวรรณเจียมสิสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์กมลมีสุขโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี