รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๙๑ - โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 194 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรคพันธ์นาเครือโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทร์ดณย์คงชนะโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภูริชญาพนมสินธุ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฎฐาสว่างเมฆโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริสาเสนานุชโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมนิจเซี่ยงฉินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมิตราเนื่องบุญมาโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิรัตน์สุทธิบุตรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติกากรุดแก้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐทวีคุณธีรวัฒน์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเสาวลักษณ์ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชญ์หงษ์พงษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพลขุนแสนสุขโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอานนท์เมฆขาวโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวัฒน์หงษ์พงษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิณณวัตรสามงามจันทร์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงศ์พ่วงรอดโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนนท์อ่อนสมจิตรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมหิดลเพิ่มพูนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภูมภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐกรโพธิ์ทองโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตพจน์เหมือนงิ้วโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรธรทับยางโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัทธนันท์แย้มย่องโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาราทิพย์หนูหริ่งโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรชานนท์มะอาจเลิศโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนสารสตารุ้งโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธาสิริวงค์สัมพันธ์เวชโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิกาณดาพันธุ์ชัยโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาชื่นจิตรชมโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญพิชชาศรีบัวดกโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณนิษาใจงามโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนัญธิดาไพสีโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกอินทร์คุ้มวงษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑารัตน์ผิวงามโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกลักษณ์พีรวิชญ์กุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญพัชญ์บุญมากโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์รักคล้ำโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพณิตพิชาสมบัติวงศ์ขจรโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนารักคล้ำโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริญญาบุญสาครโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาคงกษัตริย์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรองแก้วธนโชติบวรกุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิสิฐเกศราชโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเมธเกิดศรีชังโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลธกรส่งบุญโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรประเสริฐสีนวลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุตั้งประเสริฐโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรกรศิลารักษ์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธาสิทธิ์ศิริชัยสิทธิกุลโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี