รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๐๔ - โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรเลี่ยนเครือโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัคจิราสวัสดีโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิชัยอวยชัยโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพลมักเจียวโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุญทวีพรมวงษ์สาโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐณิชาแช่มเล็กโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนันโชค-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรศักดิ์มะลิวัลย์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติ์ธนาอมรทวีรุ่งเรืองโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาเฉลิมโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรสุวรรณพันธ์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรารถนาภู่หัสดรโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณโลกวิทย์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรันยูสังข์รักษาโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริศราทองคำโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทักษอรสิมมาโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔นายภานุวัฒน์-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเรยา-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาเซมิโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเก่ง-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาภาเสมาโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตม์นาคราชโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภคพลบริรักษ์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวิวัฒน์หนองเกวียนหักโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรุณโรจน์สมัยธรรมโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชกรณ์กระต่ายทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกดนัยคงคาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทนากรพรผุสดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพวัฒน์โตผึ้งโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูปกรณ์นกจันโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวิณณ์ประจบดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรโรจน์ศิริถิรเศรษฐ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกสิทธิ์กองเสมโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดรัณภพกุญชรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพลชัยวงษ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกรแช่มชื่นโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเสริมศักดิ์พรหมดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมลชนกแฝงพุตโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทราพรอินทรโสภาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวณิชชาปิ่นทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรปรียานกเล็กโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาบุญวิจิตรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีชญาชลวานิชโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอชิรญาณ์นาวาชนะภูมิโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรักษิณาศรีนิลโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปณิตาพันธุ์ภักดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณากรผิวเกลี้ยงโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัทธ์อิทธิ์แอตาลโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี