รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๒ - โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรใจจันโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นายพงษ์พรรณพงษ์พัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัณฐิพัชรเซี่ยงใช่โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๔นายธรรมนูญพูลเกษมโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรสีเกตุโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔นายปีติพลจันทร์สมบูรณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์คงทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๔นายจิรพงษ์แหยมคอนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภากรสีระครามโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๔นายพรพิพัฒน์เสือใจโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัคธรศรีจับโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นายสิรารมณ์ท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติศักดิ์ใจเย็นโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นายอัฒพลมาลัยโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญธรณ์สายมาอินทร์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นายจิรวัตน์สีสมโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลจิตประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเขมมิกาศิริกุลโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชิตสุขสีโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรพรานเจริญโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนรงกรณ์ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนาภาจิตร์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชานาถรอดคล้ำโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิณณวัตรอิ่มเอิบโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัชชาท่าฉลาดโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทิวาจงฉิมโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารดาจ่าเมืองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤษณ์บุญมีมาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปรมมิกาคงทองโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาวุฒิมั่นคงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรทองเผือกโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระศักดิ์หมวดขุนทดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิภาพรใจจริงโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนันทพงศ์ท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิรากานต์กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิภานเอี่ยมโยธาโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอมรพรรณจิตร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยพัทธ์วรภักดีโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโซลี-โรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรพงษ์พัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรภาคภูมิโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวงศกรท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงนพัฒน์ครองเพชรโรงเรียนบ้านเขาช่องวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤตชญาเซี่ยงจ๊งโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกาญจนาเยขลิบโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมาทูลกระเสมโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐริยากรใจเมืองโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวารุณีย์เสมอโชคโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาศิตาท่าฉลาดโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสมพรอ่อนอากาศโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาวัดเขาช่องพัฒนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี