รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๔ - โรงเรียนวัดดอนชะเอม
ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพลทองปัญญาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรตินันท์วัณโณโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรศักดิ์ฉิมเมืองโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมนิจสุวรรณประเสริฐโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฝันดีจันทร์คำโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญนพัฒน์แช่มเล็กโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรษาน้อยจ้อยโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราภรณ์อุบลโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิจิกาอุบลโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาริษาฉิมเมืองโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชฎาภรณ์ใพรวรรณ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิปอัจจิมาจิตร์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรชยาป้อมอรินทร์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราพรเชื้อดีโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์อุไรโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอานัสอุปโทโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณดลสีจาดโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายถิรายุจุ่นอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธชำนาญกิจโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุชำนาญกิจโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรรษารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลชาติรักถิ่นโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพลทองร้อยยศโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลมีล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัศดิณย์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑามาศป้อมอรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิดาภาสายทองโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาสังข์อุดมโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐมณฑน์รักลีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธีรตามักน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกตุนภาจันทร์พิลาโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชกรวรสินธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขนิฐาจันทบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยาธารณ์มักน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัฏดากั้วนามนโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญทิพขวัญชัยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยงยุทธลบแย้มโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะกฤติพุทธิมาโนโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรบูรย์สายมาอินทร์โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเทวารักษ์อับโพธิ์ชัยโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์เชิดแสงโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิติภัทรซาลิ้มโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลเจ๊ะก่อยโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรพลอยใจรื่นโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรไพลินชาโชติโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบทมวรรณบุญกอโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัญญาสิริย์เล่าทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์ฉ่ำผิวโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิชาวงษ์สวรรค์โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรสาบุญมีโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี