รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๔ - โรงเรียนวัดดอนชะเอม
ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 101 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิลาวัณย์มาณะจักรโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิบุญมาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์แดงดีโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องนรินทร์ชนประเสริฐโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวิชญ์เอมมะโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวุธสุวรรณประเสริฐโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวัฒน์เชาว์เครือโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลภัทรเจริญรักษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิวากรเงื่อมผาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนตรสวรรค์ทับยางโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัฐลดาน้ำใจสุขโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิสรากรีวงษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรีวิเชียรรัตนพงษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริชาติคิ้วเจริญโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิริฒิพาสุขอร่ามโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวีเจริญธรรมโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชชาสุขเอี่ยมโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาวัฒน์อ้มงามโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวุฒิศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลระวังถ้อยโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจันทกานต์บัวรอดโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธัชเปล้าน้อยโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรดนัยวัณโณโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชญ์จันทร์แป้นโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรกฤตวัณโณโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประพันธ์แย้มสรวลโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุวัฒน์คำแก้วโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาดาจูทารีโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติมาชุ่มอ่อนโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญทิพย์พลับพลาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาภรณ์เทพสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาพิมพ์หล่อโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยฉัตรประภาวิทย์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิภาวรรณมูลแช่มโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัทธิดาสุขอร่ามโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิชารอดทุกข์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงกมลยางสูงโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาคริตใพรวรรณ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์คงนิยมโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรนันท์กล่อมกำเนิดโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิชาโชติโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวุฒิคล้ายมณีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเปรมปกรณ์อำพันธ์ทองโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตนุชิตคงนิยมโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทจันทร์เจริญโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรุ่งเกียรติมักน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุวัฒน์เนตรสว่างโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์ไทรพวงโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอุ่น-โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี