รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๒๐ - โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัลยาโทสุวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทราลำใยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายณภัทรเกตุรัตน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธันย์ชนกทองม้วนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฝนทิพย์-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นายพงศกรทองรัตนภาคโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๕นายทัพพ์เทพงามนวลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๕นายธีรพลพงษ์พัวโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรชนิตว์เดชะโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นายมนัสกรณ์จันทร์กระทึกโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญชนกวิเศษคุณากรโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชาลินีมาน้อยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๔นายดนัยยศแก้วสุขสายโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดาเรศมะลิพันธ์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวลานนามาลาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นายวรภัทร์คำตันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๔นายวิทวัสคำเติมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศุภลักษณ์สุวรรณเกิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสาธิตา-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวัฒน์เถื่อนศรีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นายธนภูสังคะสุขโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธิดามีทองพูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรนันท์แซ่เอี้ยวโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมัญชรีอินหอมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๔นายศราวุฒิแสงเกตุโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุนิสาใจซื่อโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี