รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๓๓ - โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาชานัย-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวพรรษากุลชาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิชาญนิรมลสกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวพลอยพัชชาจิรารัตน์ไกรเดชโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัคเดชนุ่มวัฒนาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางสาวอรวรรณเทียมจันทร์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเด่นภูมิคงเกียรติมนัสโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลบุญแก้วโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกิจสังขพิบูลชัยโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนากานต์ชลิตาพรธิดีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิรัช-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสราวุฒิ-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาย-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแอ่ม-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหนึ่งธิดาบุญชูโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกมลจันทร์ตราโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาคล้ายจินดาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมษาศรีการังโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวลิสา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพรดา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจนจิราเดชไชยธรรมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรี-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินตนา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดาทิพย์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอ่าว-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัตเทพเกิดทองโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัชร์เที่ยงปราณีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไกรศรี-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรเดช-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรภัทร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไอแคท-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพร-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนิชาสายรัตณีโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฟ้ากัลยา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาวิกา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอมรรัตน์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิภาวัลย์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้องดาว-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิตยา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาลิสากนกชัยชาญกุลโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแตงกวา-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิศักดิ์อินเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญพัฒน์กุลจิราภักโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรชัยทองผามณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒนศักดิ์ยิ้มใยโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโกมิน-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์-โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี