รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๓๙ - โรงเรียนคุรุสภา
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิชิตชัยอินทร์แสงโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติมา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัตนชัย-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกรียงชัยจันทรการุญสกุลโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทิวา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีเทพฉัตรวีรพรโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรนภา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิ่นหยกเกริกวิทย์โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมาลีวัลย์-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟองแก้ว-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปาวลีเนรกิจโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายแสงชัยจิตขาวโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชล-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดช-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนนที-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลัดดา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภาชุติภรณ์รัตน์โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์ชลิตาปิยะมนโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมจิราชื่นจระเข้โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติธัช-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิศักดิ์-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชิต-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุกกี้-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายถิรวิทย์ทองผามณีรัตน์โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสขวัญมงคลล้ำเลิศโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดาว-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรชตเชตรีโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัชชัยโชคจรูญเลิศโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรัณกัญญาโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรกัญญาโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิพลชลิตาปิยะมนโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพพร-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรกานต์-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุภัทร-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพล-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกร-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอ๋อง-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรรณ-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัญญา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิลาวรรณ-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเย็นตา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้อย-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอิน-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญเจ็กเทศโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี