รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๐ - โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 156 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนุดมแซ่หยางโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๕นางสาวดอกบัวสุขวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชพลจักขุพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปติมากรณ์กล้าใจโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายต้นกล้ากุลธรรมภัทรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิริพรทองรำไพโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเทพวิมลศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเบญจมาศทองผาชะช่อนโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัชชนม์ประโยชน์สมจิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๔นายจักรกฏบุตรดีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพัฒน์ใจซื่อโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นายจักรภัทรยืนมั่นโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิศเนตรดำรงชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นายเทพณฤษฎ์บัวบานโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพลสาสีลาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นายพชระทองผาสีงามโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรวุฒิฮวดสีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายมนัสนันท์แก้วมูลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมุ่ยละ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นายวศินขันธวัตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโมกข์-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นายอำนาจศรีพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐธีกรชมภูนุชโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นายเอกพล-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุกลวัฒน์พลแสนโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกณิกาชูรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายหยกดำรงชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชลธิชากังสดาลคีรีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิพงศ์นาคศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวญาณิศางามศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชิต-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฏฐาทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรรณิการ์ตาทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดรีมมานะโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงซูซูไหล่-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวแตงโม-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนองเตะซูโชติธนรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาณ์จันทราวรรณโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมีนา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชานันท์ขันชะลีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศศิธรก้อนทองโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยชนกทุมคำโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสนธยาฤกสว่างโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐิติพงษ์ราชาสุขโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำฝน-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอารีย์แซ่ม้าโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวดีวิมลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจิตตินี-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี