รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๔๐ - โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 137 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรวิชญ์-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายคงศักดิ์-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิตรภูมิศรีโมราโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายแม้ว-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฉัตรชัย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นายวิโรจน์แซ่ท้าวโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรแซ่ย่างโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปวีณากมุทสดใสโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายราชันพาหุพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๕นายธนายุตเอกอุดมวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรสิงข์แซ่ว้างโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๕นายบุญมาภัทรดำรงธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชัย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกาญจนามยุรีมีชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสมชาย-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธิรดากฤตยสดใสโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรศักดิ์ถาวงศ์กลางโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนภาลัยพนาคุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปนัดดาทองผาภูมิกิรติโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญากรศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแพรวา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตรฎาหวั่นวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวงามตา(เวนป้ามู)-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรายุ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวน้องนิน-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐาวีรนุชทองไทยโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายประกายสิทธิ์อยู่เปาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทรัตน์ประโยชน์สมจิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีระภาพหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชนีไชยชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐสังขธัญธรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพุธิตากุลเกชาภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นายพิชิตกนกพรไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมันลิกาคงเมืองโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓นายโจ่เซาโพ่-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรจนา-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นายสายน้ำ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรักษิณาแซ่เติ๋นโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นายแม็กจริยะกุลพาณิชย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัฐธิกาญจำปาแย้มโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓นายอนุรักษ์ (โจเดชี)-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์มะเจียกจรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓นายโจซาฉึ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวันเพ็ญแซ่ท้าวโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓นายฟิลิขวิด-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุวารีศรีกุลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมะปือ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญรินทร์วงษ์สุขโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเพอซอมือ-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี