รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๙ - วัดโพธาราม
ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจตุพรชัยสมเป็งวัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดพะเยา
2สามเณรณัฐกรณ์ใจวงค์วัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดพะเยา
3สามเณรดรันภพสุมะโนวัดป่าแฝกกลางคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรธเนศพงศ์วงค์วันวัดศรีดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรธนพัฒน์ปิงวงค์วัดศรีดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรปฏิญญาใจลังก๋าวัดศรีดอนตันคณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรสงกรานต์โกตะมะวัดดงอินตาคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรศิวัชตั๋นคำแดงวัดดงอินตาคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรนิธิกรจ๋อมแปงวัดหนองสระคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรวทัญญูสมหมายวัดป่าแฝกใต้คณะจังหวัดพะเยา
11พระสุบอนศรีรังกูลคุณสมฺปนฺโนวัดพระธาตุจำม่วงคณะจังหวัดพะเยา
12พระภุมรัตน์อภิชนบัญชาฐิตปุญฺโญวัดสันดอนแก้วคณะจังหวัดพะเยา
13พระหฤทธิ์คำเขียวอินฺทโชโตวัดสันดอนแก้วคณะจังหวัดพะเยา
14พระนพพลอุ่นใจอริยวํโสวัดพระธาตุมุงเมืองคณะจังหวัดพะเยา
15พระอ้ายวงค์ติ๊บอิทฺธิญาโณวัดปทุมทองคณะจังหวัดพะเยา
16พระณัฐวัฒน์ก๋าวงค์ฐิตสีโรวัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
17พระรัตนชัยเมืองมูลกนฺตสีโลวัดฝายหินคณะจังหวัดพะเยา
18พระบุญยงค์ปินใจกนฺตผโลวัดดงบุญนาคคณะจังหวัดพะเยา