รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๑๐ - วัดศรีเมืองมาง
ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน พะเยา

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรเจตน์นาปรังถิรจิตโตวัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
2พระธนายุทธน้ำสาสีลสิวโรวัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
3พระธรรมรักษ์ธรรมสงค์จารุวณฺโณวัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
4พระสงกรานต์พุฒอ่อนฐิตปญฺโญวัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรณัฐภูมิท้าวแพทย์วัดปงสนุกคณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรภูมิณศักดิ์วงค์บุตรวัดบ้านปินคณะจังหวัดพะเยา