รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๕ - วัดภูเก็ต
ตำบลวรนคร อำเภอปัว น่าน

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรคุณากรไชยธรรมมาวัดป่าเหียงคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรจิรวงศ์คำดีวัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรเจตนิพัทธ์ศิริคามวัดพระธาตุเบ็งสกัดคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรเดชชนาใจปิงวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรนันทวัตรวรรณชนวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรนพนันท์สุวรรณวัดห้วยล้าคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรนฤเบสแก้วโกวัดห้วยล้าคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรพีรยุทธ์ขุนลึกวัดพระธาตุเบ็งสกัดคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรพงศกรใจปิงวัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรพงษ์พัฒน์แซ่โซ้งวัดพระธาตุเบ็งสกัดคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรภูวเดชรัตนประทุมวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรยงแซ่โซ้งวัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรวาสินใจปิงวัดห้วยล้าคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรวีรภัทรแซ่คานวัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรศิรภัทรมีบุญวัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรศุภกิตติ์ใจปิงวัดสวนดอกคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรสมชายแซ่จ๊ะวัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรสมชายแซ่โซ้งวัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรสรศักดิ์ศิริคามวัดพระธาตุเบ็งสกัดคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรสุทธิภัทรรักษาวัดป่าตองคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรอัครพนธ์วงค์เจริญวัดนิมิตรมงคลคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรเอกราชทาแปงวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรอนุชิตจิตอารีย์วัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรพงศภัคแถมทองวัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
25พระรังสรรค์รักสัตย์โชติปญฺโญวัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน