รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๖ - วัดนาราบ
ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย น่าน

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนนทฤทธิ์โนกันวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกิตตินันบัวทองวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรประเสริฐศักดิ์สวิลัยวรรณวัดหนองห้าคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรดนุสรณ์สุขสว่างวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
5พระพิทักษ์ทาราชกตปุญฺโญวัดบงคณะจังหวัดน่าน
6พระปรัตถกรฆ้องชัยสุจิณฺโณวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรธันวาก่ำบุญวัดหนองห้าคณะจังหวัดน่าน
8พระยศวริสติ๊บบุญศรีธมฺมานนฺโทวัดหนองห้าคณะจังหวัดน่าน
9พระสวาทปะละลือวรวฑฺฒโนวัดส้านคณะจังหวัดน่าน