รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๗ - วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง น่าน

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฤทธิชัยวงวาทสุทฺธิจิตฺโตวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
2พระชูศักดิ์แสนใหญ่สุเมธโสวัดเฟือยลุงคณะจังหวัดน่าน
3พระธนวัฒน์อินชูใจธนวฑฺฒโนวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรไกรวิทย์กาบแก้ววัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรเจตพิพัทธ์บัวบานวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรรัตนธรรมเปาป่าวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรวรินทรปัตตาทานังวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรศุภวิชญ์แสงวรรณาวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรหัสณีดินอินทะรังษีวัดศรีดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรณรงค์ชัยอินปาวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรโตบีเทพปัญญาวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรเซอวงชัยวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรคำพันบุญเพ็งวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน