รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๙ - วัดน้ำไคร้
ตำบลยม อำเภอท่าวังผา น่าน

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกันย์ดนัยบุญวันวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
2สามเณรจักรพันธ์บุญวันวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
3สามเณรจารุพงศ์นัยเนตรวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
4สามเณรฐาปกรณ์แซ่โซ้งวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
5สามเณรทินภัทรขัติยศวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธนากรนันตรีวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
7สามเณรธนาวุฒิบุญผันธนากุลวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
8สามเณรธันวากุณคำวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
9สามเณรนพดลชัยสุวรรณวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
10สามเณรพงศภัคพลเสนวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
11สามเณรพิพัฒน์กิตตินภาพงษ์วัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
12สามเณรภรัณยูดำดงวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
13สามเณรภูผาคำดีวัดน้ำไคร้คณะจังหวัดน่าน
14พระณัฏฐชัยพงศ์มนูญธรรมวชิรชโยวัดศรีมงคลคณะจังหวัดน่าน
15พระกลวัชรยากองวชิรธมฺโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดน่าน
16พระกิ่งขันเขื่อนอุปสโมวัดศรีมงคลคณะจังหวัดน่าน
17พระกฤตนัยมอญเก่ากิตฺติสมฺปนฺโนวัดศรีมงคลคณะจังหวัดน่าน