รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๑ - วัดห้วยซ้อ
ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม น่าน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสวียนเทียงศรีกนฺตสีโลวัดน้ำลานคณะจังหวัดน่าน
2พระธนวัฒน์คงทุงฐิตโสภโณวัดน้ำลานคณะจังหวัดน่าน
3พระเชิดชายสิงห์ขรณ์อธิจิตฺโตวัดน้ำลานคณะจังหวัดน่าน
4พระอนุราชอินปันอนุกมฺโมวัดน้ำพางคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรธนภัทรวุฒิไชยวัดนาคาคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรพิชัยยุทธสุต๋าวัดน้ำปายคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรศิริชัยแซ่เล้าวัดห้วยซ้อคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรกษิดิ์เดชแซ่โซ้งวัดห้วยซ้อคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรชนกันต์แคว้งไชยวัดก้อคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรพงศกรพรมไชยวัดตองคณะจังหวัดน่าน