รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๒ - วัดฟ้าสวรรค์
ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง น่าน

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทินภัทร์น้ำพี้-วัดพี้ใต้คณะจังหวัดน่าน
2สามเณรธีรวัฒน์สมจินดา-วัดพี้ใต้คณะจังหวัดน่าน
3สามเณรภานุวัฒน์เหมาะชาติ-วัดพี้ใต้คณะจังหวัดน่าน
4พระนุวัฒน์สุขยิ่งกิตฺติสุโขวัดพี้ใต้คณะจังหวัดน่าน
5พระอนันตชัยจันทร์เขียวธมฺมโชโตวัดหลวงคณะจังหวัดน่าน
6พระธีระศักดิ์กองแก้วธีรปญฺโญวัดหลวงคณะจังหวัดน่าน
7พระณัฐพลจันทร์ทองณฏฺฐพโลวัดหลวงคณะจังหวัดน่าน
8พระสุรสิทธิ์จิตอารีสิทฺธิสุโรวัดดอนชัยคณะจังหวัดน่าน