รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๔ - วัดดอนมงคล
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข น่าน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์เชียงทองฉนฺทธมฺโมวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
2พระสมเพ็ชรยาวิไชยขนฺติวโรวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
3พระณรงค์วิทปัญญาฐิตธมฺโมวัดดอนมงคลคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรกิตตินันท์ยอดออนวัดป่าแลวคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรคมกริชพรมบุญมาวัดพงษ์คณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธนภัทรจันทร์เขียนวัดป่าแลวคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรพุทธิชัยสุขทันวัดดอนมงคลคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรภานุวัฒน์บริคุตวัดพงษ์คณะจังหวัดน่าน
9สามเณรวิชญะต๊ะวิไชยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรธนภพไชยก๋าอินวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน