รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๖ - วัดปรางค์
ตำบลปัว อำเภอปัว น่าน

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชิษณุชาโนจิตรวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรณเดชแซ่ว่างวัดนาป่านคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรดนัยใจปิงวัดต้นแหลงคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรทัตพงศ์เจริญธรรมนูญวัดป่าหัดคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรทีปกรชมศรีภาวัดราชสีมาคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธิติวุฒิละขะไพวัดราชสีมาคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรนัทธพงศ์บัวเหล็กวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรนันทพลหอมดอกวัดป่าหัดคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรนิติภูมิจิตมาตย์วัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรประสพสุขอนุวงค์ประพันธุ์วัดนาป่านคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรปัญญากรหล้าตุ้ยวัดส้านคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรพลอธิปบัวเหล็กวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรไพรณต์ธิปงสนิทวัดป่าหัดคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรไพรรัตน์บุรวัตรนุกุลวัดทุ่งกวางคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรภควัฒน์ต๊ะแก้ววัดต้นแหลงคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรภัทรกรแปงอุดวัดป่าหัดคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรภานุวัฒน์ตนภูวัดท่าล้อคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรรัฐภูมิรัตนพรพาณิชวัดราชสีมาคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรวรเมธแซ่ท้าววัดราชสีมาคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรศรัณย์บุญมากวัดทุ่งกวางคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรอนาวิลแปงอุดวัดป่าลานคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรอภินันท์อินปาวัดต้นแหลงคณะจังหวัดน่าน