รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 151 ถึง 173 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
151สามเณรลืนปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
152สามเณรศุภกฤตวงศ์จันทร์ตา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
153สามเณรชายลุงเฮือง-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
154สามเณรศุภกิจปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
155สามเณรหน่อคำ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
156สามเณรสาม--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
157สามเณรหาญกล้าปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
158สามเณรสุวิจักษณ์จิ่งด่า-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
159สามเณรเกริกวิทย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
160สามเณรพสิทธิ์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
161สามเณรณัฏฐ์พรปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
162สามเณรณัฎฐ์กันย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
163สามเณรวิโรจน์กันติ๊บ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
164สามเณรณัฏฐ์ธนัญปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
165สามเณรณัฎฐ์ณชัยปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
166สามเณรวรวิทย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
167สามเณรเรืองวิทย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
168สามเณรชนินทร์ตีฆา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
169สามเณรวรชัย--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
170พระทวีศักดิ์กันทวีอโรโควัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
171สามเณรจึงแสงลุงต่าวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
172สามเณรณภัทรธัญญานันท์กุลวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
173สามเณรสิทธิโชคหลบภัยวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่