รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกบ-กตบุญโญวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกฤตภาสแก้วสุวรรณวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระกอลิ่งปานสมบัติวิสามันต๊ะวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรก้านแก้วคำสร้อยวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรกิตติกรท้องฟ้าชวารวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรกิตติทัชเจริญคีรีโชควัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระกิตตินันต์กันทพนมกิตฺตินนฺโทวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรกุลธรขษัยขยาตวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระคมสันต์ทองเสมอกันตวีโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรคำแดงลุงเก๋ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรจตุพลแซ่กือวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรจักรินช่าวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระจายส่าหลู่-สุจิตโตวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรจิรกิตติ์สยมภูดำเนินวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระจิรัฏฐ์ขันธะรัตน์อคฺคธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจิรายุทธชุมทิวไม้วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระจีรวัฒน์เอี่ยมสำอางค์จิรธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจีรศักดิ์พยัคฆพรรณาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจึงแสงลุงต่าวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรชญานนท์ซอหลิ่ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรชนินทร์ตีฆา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรชลกรเวียงวนาธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรชัย-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรชัยวุฒคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรชาติชายแดนชลสราญวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรชายลุงเฮือง-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรชินกรณ์จาระณะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรชินเดชกุศลเสริมเส่งวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระชิโนรสชุติกุลสุขจกฺกธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรชุติวัตบ้านจันทร์แจ่มวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระฐิติพงศ์ยะมังฐิติธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรณภัทรธัญญานันท์กุลวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรณภัทรเพ็ญเพชรศักดิ์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรณรงค์คณินทร์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรณรงค์เดชเคารพปรัชญาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรณัฎฐ์กันย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรณัฎฐ์ณชัยปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฏฐ์ธนัญปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรณัฏฐ์พรปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรณัฐกานต์-วัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
41พระณัฐกิตติ์จำนงโชคสิริมงฺคโลวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรติณณวิชญ์จุมปารีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรทยากรโสลาวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44พระทวีศักดิ์กันทวีอโรโควัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรทุนส่าลุงนะ-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธนดลกรณีศาลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธนดลวิมานผ่องใจวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธนดลอารีย์เกื้อกูลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรธนทัตนวภัทรกุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรธนวัฒน์เสือประจิมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่