รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรแซ่หลู่--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรหม่อติเอ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระกบ-กตบุญโญวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรหล้าบุญ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรหน่อคำ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรชัย-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรแซ่ป้า--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอำพล-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสาม--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวรชัย--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรณัฐกานต์-วัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระจายส่าหลู่-สุจิตโตวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรหม่อละโซ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรธนดลกรณีศาลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวิโรจน์กันติ๊บ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระกิตตินันต์กันทพนมกิตฺตินนฺโทวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระทวีศักดิ์กันทวีอโรโควัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรธีรชัยกานตาภรณ์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรชินเดชกุศลเสริมเส่งวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรกุลธรขษัยขยาตวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระจิรัฏฐ์ขันธะรัตน์อคฺคธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรศุภกรขันเดชวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสืบสกุลคำนิลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรก้านแก้วคำสร้อยวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรศตายุคีรีศักดิ์ศรีขจรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระวิริทธิ์พลคุณยศยิ่งนาถธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรชัยวุฒคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธิปกคุ้มประภาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรชินกรณ์จาระณะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอชิระจาริกคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระณัฐกิตติ์จำนงโชคสิริมงฺคโลวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุวิจักษณ์จิ่งด่า-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระศราวุธจินาติวรธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระพรศักดิ์จีนสวาทกนฺตธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรติณณวิชญ์จุมปารีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระนาวินจูสินกตทีโปวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรยศพนท์ชนแดนคีรีศรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระเอนกชัยวงค์คำอายุโทวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรจักรินช่าวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระชิโนรสชุติกุลสุขจกฺกธมฺโมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)คณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจิรายุทธชุมทิวไม้วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระโชติวิทย์ชุมวิสูตรรัตน์อภิปุญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชญานนท์ซอหลิ่ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรศุภกิตติ์ดอกพอวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรอรุณวัชช์ดิคาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชนินทร์ตีฆา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระภมรทรงชัยจารุวณโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรเกียรติศักดิ์ทวีธนาตย์กุลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรกิตติกรท้องฟ้าชวารวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระอรรถพลทองมนต์จันทสาโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่