รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๕ - วัดพระธาตุโขงขาว
ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรคมกฤษลิขสิทธิ์วนากุลวัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรจักราวุฒิเชษฐ์นิรันดร์วัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรจิรเมธศรีวิชัยตระกูลวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรจอหมึก้อ-วัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรชัยยานุเคียงอมรวัดหนองเหียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรชยพลประจันทร์จำนงวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรเดชฤทธิ์ก๋องหล้าวัดหนองเหียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธนัชชากำกับไพรวัดดอนชื่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรนรวิญ์ไพรพัชราวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรธัชนนท์ดงดินดำวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรบุญทอง-วัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรบรรณวัชรพนาเฉลิมเบตวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพิเชฐคำสุรินทร์วัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรพีรวิชญ์ทะเลรักษาวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรพงศกรเจตวิวัฒน์วัดสิริมังคลาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรเมธาวีเฉลิมวงศ์ศรีกูลวัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรเมธารา-วัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรรัชชานนท์จ่างคำวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรศรันย์จะแลวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศิวัชจงเจริญวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสมคิด-วัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรสมพงษ์ตะวันสุขสันต์วัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสวรินทร์หินแก้ววัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอัคคเดชราตรีวัดม่อนห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอัสนีราหุรักษ์วัดหัวข่วงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรแอก่อแบว-วัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกานต์นาเรือนวัดพระธาตุดอยน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรวันชัย-วัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระกุศลแสนใจฐานโชโตวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระสายันต์คำมาตะปะโปโลวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระสมเกียรติศักดิ์ลอกตทีโปวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระอดุลย์เฝือเจริญจกฺกชโยวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระณัฏฐชัยประภูมิฐามิโกวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระธวัชชัยยองมุนิวํโสวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระสมโภชอุ่นใจปญฺญาวุฑฺโฒวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระณรงค์ฤทธิ์กุลนะฐานจาโรวัดใหม่หนองหอยคณะจังหวัดเชียงใหม่
37พระนรินทร์ถิ่นเดชโรจโนวัดหลังถ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระพีรวุฒิเกษมเรืองกิจวชิรญาโณวัดม่อนห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระสมบูรณ์มีมูลกิตฺติปญฺโญวัดพระธาตุโขงขาวคณะจังหวัดเชียงใหม่