รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๗ - วัดป่าไม้แดง
ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายไชยน้อยปภสฺสโรวัดสันต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระหลวงแก้วนามเอ้ยฐานวีโรวัดสันต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระรุ่งโรจน์แซ่เฮ็งอธิมุตฺโตวัดหัวฝายคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระดนุพลเฉลิมพลจิรวฑฺฒโนวัดปงตำคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระฉัตรจักรลุงซอโกวิทฺโทวัดป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระกวีวัฒน์ลุงซอโสภิโตวัดป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรกฤษดาลุงต๊ะวัดสุคันธวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธีรวัฒน์สมศรีวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรนรวิชญ์สิทธิฟองวัดแม่งอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพลวัตลุงอ่องวัดหนองเทียนคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรพีรณัฐคำตุ้ยวัดปักกัณตาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรยศกรใจชุมวัดศรีดงเย็นคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวรชนลุงมาตวัดสันต้นเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวรวุฒิลุงต๊ะวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวาทิตย์ทาจี๋วัดปักกัณตาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศุภกรใจตรงวัดปักกัณตาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสิทธิพงษ์จันทร์ติ๊บวัดแม่งอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอนุชาลุงจ่าวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจรณินทร์กันทาทองวัดฉิมพลีวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรณัฐพงษ์นายไมวัดบุณฑริกาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธันวาพงค์ตุ้ยวัดศรีบัวเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรนพรัตน์สมรสวัดศรีบัวเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอาโยยส่างกานวัดสุคันธวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรณัฐภัทรเสียงดีวัดฉิมพลีวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรธาดาพงษ์แสงมะโนราชวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรประชานารถชายทุ่ยวัดมหิงสาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรณภัทรกล่อมฤทธิ์วัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรภาธิพงษ์ลุงธิวัดต้นโชคคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรณัฐวุฒิณ บุญตันวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่