รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๙ - วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 127 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระดิษภัทรอานันท์วจนาจิรวฑฺฒโนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระเพชรรักลำธารสีลสํวโรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรคริสต์มาสศรีอักษรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระคำแหลงคำหลู่สิริปุญฺโญวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรเสาวฤทธิ์-วัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจีรภัทร-วัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธีรบุญ-วัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธงชัยคำหลู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรอนันต์สีวลีพรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสิทธิ์-วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรภีศเดชเจริญรัตน์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐพงษ์ขันธรรมวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสุทธิกมลมาปินตาวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรโชคชัยขันธรรมวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรพีรดนย์เพิ่มวารีวัดศรีประดิษฐ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรทนันชัยคำดีวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรนพดลแสงคำวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจอมดาว-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจอมห้า-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรก้องภพลุงจอต๊ะวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรซีซีวัฒ-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรจอม-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรณัฐนนท์ลุงทุลวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรกือ-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอ่อนเมือง-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรมู-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรพัชรพล-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรประภังกรลุงสามวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรไม้เมือง-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกรลุงซื่อวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชายธีซอยะวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรหลาววัน-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรศุภณัฐวงค์เกียรติวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรพชรพลวรรณลักษณ์วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระทีปกรสิบีพนาวรญาโณวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอ่อนเมือง-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรณัฐนนท์ลุงทูลวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรกรเครือ-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรจ่ามเมส-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรทุนหาญ-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรไทย-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรการีณท์วีระศีรสกุลวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรก๋อนแลง-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรปืนหลี-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรสายฝน-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรแสงดาว-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรหนุ่มเคอ-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรหลาวแลง-วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรกรวีร์มาลารัตน์วัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรกรลุงปานวัดใหม่ชลประทานชูชาติคณะจังหวัดเชียงใหม่