รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๐ - วัดพระบาทอุดม
ตำบลเวียง อำเภอฝาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิกรมเซียมลายวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรอานนท์ละปานวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรหม่องลุงหม่องวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรพัฒน์ลุงคำวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรก้องภพเจ้าเมืองวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรกานต์ลุงกอวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรเคอลุงส่าวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรยุทธนาเซียมรายวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรดนัยสิงห์ทรวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรหลู่ลุงออนวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรตองละปานวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรแสงหาญสู่หลิ่งวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรส่วยบากน้อยวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวันชัยซอต๊ะวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรดำรงละปานวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรแดงลุงทูนวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรศิลป์จุ่มเมืองวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรวรพลอินแสงคำวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรเงินเซียมลายวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรจิ่งจุ่มเมืองวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจิรภัทรลุงจางวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธนพลอินแสงคำวัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรธันวา-วัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรซุนตา-วัดเจดีย์งามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระกันตินันท์ยี่แก้วรตนวณฺโณวัดหนองยาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรหลวงวันสายนทีวัดวิเวกการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรหนุ่มบุญศรีวัดวิเวกการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรเสาร์คำแสงคำวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธีรศักดิ์ธรรมสุตรวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรภูริณัฐใจอารีย์วัดปัณณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรธีรเดชเซียมลายวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรศุภชัยไตรสยามวัดปัณณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรวราพงศ์ปวนใต้วัดคูหาวารีเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรธนดลอ้ายบุญวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรวงศกรทรายคำวัดปัณณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรธนกรแซ่ลิ้ววัดสุวรรณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรก้องภพลุงหย่าวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรกนกพลเซียมรายวัดคงคานิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรชานนละปานวัดคงคานิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรชวินคำเซ่วัดคงคานิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรธนากุลกุ่งนะวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรชัยรัตน์ลุงจายวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชานนลุงทองวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรณิชกิจมูลทินวัดคงคานิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรนภัสกรไล้เลิศวัดพระบาทอุดมคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรภาสกรคอยชื่นวัดคูหาวารีเกษมคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรปานอ่องปู่ยุ้นวัดปัณณารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรปภาวินแสงกันทะวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรปิติกรเบเซกู่วัดเทพอำนวยคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรรัชพลนายหน่อวัดคงคานิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่