รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๓ - วัดห้วยไร่
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกมลมั่งคง-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกิตติพงษ์วงษา-วัดแม่กะหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรคามินจะโป-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรคุณาพันธ์--วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรเชษฐาจะอู๋-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรชนาธิปแสงหลี-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรนพฤทธิ์ทองคำ-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรปรเมศศวร์พุกดำ-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรรัฐศาสตร์ทาคำ-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวิทยาบู่แส-วัดแม่ขะจานคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสมพรกอนแสง-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอนุวัชมหาวงค์-วัดปางเปาคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรเอกรินทร์วิชามนต์-วัดพระธาตุจอมธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรสุวิชัยปู่ หา-วัดหนองโค้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระรัณฎฐ์ธัมนัทธนันฐ์อตฺตสนฺโตวัดหนองก๋ายคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระสิรวุฒิจินาวาจิรฑฺฒโนวัดหนองก๋ายคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระประภาสเพิ่มทำทีปธมฺโมวัดหนองก๋ายคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระศุภนันชณัทพรมโพธิ์สิริปุญโญวัดช่อแลพระงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระสุทัศน์ช่อวิลาศฐานวุฑโฒวัดช่อแลพระงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรจอมวันศิริมงคล-วัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระเจตน์เอื้อปัญญาพรปูรณพโลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระภัสนัยจิรฤกษ์มงคลสมคฺคพโลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระจำนงคันธวีจนฺทวโรวัดหนองก๋ายคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระประเทืองใจดีญาณทีโปวัดเมืองกื้ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระธุติพงศ์พนาจัยสมพันธ์ชุติปญฺโญวัดห้วยไร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระจิรภาสสิริเมธานนท์ปิยวณฺโณวัดห้วยไร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระประดิษฐ์กรพรพลศรัณย์ปสนจิตโตวัดเมืองกื้ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระเคือลุงคำธมฺมธีโรวัดบ้านเด่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระอุทิศตุ้ยหล้าอชิปุญฺโญวัดบ้านช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระชัยโรจน์เขื่อนแก้วสิริปญโญวัดบ้านช้างคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระขุนซอนาภาวิจาคุณงฺกโรวัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระจิระศิษฐ์คำแดงจิรวฑฺฒโณวัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระศิวิชฌฆรอัครธนสินพุทธิทโรวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระนภดลชัยพนิตคุตฺตรตโนวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระณรงค์กฤชทองน้อยกตธมฺโมวัดเหล่าก๋องคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรหนุ่มเชียงนายจิ่น-วัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรทองคำพุทธวงศ์-วัดป่าเนรมิตคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระอ้ายลุุงนะสุขปตฺโตวัดแม่ขะจานคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระสุทัศน์สบกระสินสุทสฺสโนวัดป่ายางหนาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรหน่อคำสิริมงคลวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรหมอกอูสิริมงคลวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงใหม่