รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๖ - วัดแม่อายหลวง
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชญ์พลผลมากวิชฺชพโลวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระไพรัชอินทร์สุวรรณจนฺทโกวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระประทีปนรมั่งปภสฺสโรวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระจ่ามจุ่มเมืองจนฺทสโรวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสมชายคำภีระวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรทุนละวันวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรอ่อนละวันวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรนันติยะเซียมรายวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรคำละปานวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐดนัยละปานวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวรชิตปากน้อยวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสายันต์นายออวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรปฎิพนปาจีวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรณรงค์ชัยลุงคำวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรทินกรนายหมอกวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกัณฑารัตน์จ่อหาญวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอนิรุธลุงหลู่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรกฤษดาไชยราชวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรคำคมน์หนั่นต๊ะวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรบุญรอดลุงกอนวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพงษ์เซียมลายวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรสุรพลมาลีวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสิงหราชแซ่เฉินวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรหน่อไทยใหญ่วัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรจ่ามสี่จีนนายมวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรอาเจนจ่ามแสงวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอารุณมาลีวัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพงศกรแซ่ลิ้ววัดท่าตอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรจีรศักดิ์ชัยสุวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรภัทรกรนันท์แก้ววัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรยุทธนาลุงจิ่งต่าวัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรพิทักษ์ถิมชัยจันทร์วัดท่ามะแกงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอภิวิชญ์วงค์ใหญ่วัดหมอกจ๋ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรพีรพลยอดแก้ววัดหมอกจ๋ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรอนุชิตแสนสีวัดหมอกจ๋ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรภัทรภณกวางป้ายวัดหมอกจ๋ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรศุภชัยลุงต๊ะวัดแม่อายหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรพิรภัทรคำแดงวัดแม่อายหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระศรีเรือนตุงคำอนาลโยวัดพระธาตุปูแช่คณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระยอดศิริฐิตธมฺโมวัดพระธาตุปูแช่คณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจิตรกรจะอือวัดพระธาตุปูแช่คณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรโตนะ-วัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรเกรียงศักดิ์ลุงติ๊วัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรบุญรักษ์ษาคงอินทร์วัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชยากรลุงม่าหล่าวัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวัฒนาปัญญารังษีวัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรอนุชาต๊ะสุรินทร์วัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรจอมแสง-วัดนิวาสสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรสูนปางน้อยวัดกาวีละคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรก๋องละวรรณวัดกาวีละคณะจังหวัดเชียงใหม่