รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๗ - วัดกองลม
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวรวุธลุงลนวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสุรพลผ่องส่าวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรฐานันดรลุงซอยวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรแสงเมืองลุงตุ๊วัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรกันตชัยลุงลนวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรปีติภัทรปั่นต้าวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรชานนท์ยอดคำวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรพงษ์เทพบัณฑิตวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรมนต์ชัยติงส่วยวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรฐากุลยี่หอมวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรโสภณปัญญาวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐนนท์ทองมนต์วัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรณัฐพลก่อยมนวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรเสน่ห์หลิ่งนุวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรขวัญชัยทิพย์อินทร์วัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรพนมอินแสงวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสิทธิชัยปัญญาวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรหลาวแสงลุงอ่องวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรกรวิทย์ซอนุวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรกรวัฒน์ออซื่อวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรฐากรยี่หอมวัดกองลมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรเอกชัยจองอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสิริลุงมาดวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอานันท์ฉานอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรวิชาญฟ้าอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรเกษมสมอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรปัญญาแสงอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรจันทร์จองอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรนันทพงศ์ฟ้าอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรวิระยุตย์หล่อจาวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรเทวินทร์สมอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรโกศลจองอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรนันทชัยสมอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรจริงใจไตยหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรโกรินทร์ไตยหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอาทิตย์ยอดอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอานาวินนายทัดวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอภิรักษ์จิ่งหลวงวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวรวิทย์ยอดอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรฟ้าชื่นซอต๊ะวัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรแสงฟ้าอินทร์วัดฟ้าเวียงอินทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระวิชัยคำอ่องฐานวิโรวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
43พระหนุ่มฟ้าแสงคำมุนินฺโทวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรขัตติยะคำหลู่วัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรหนุ่มฟ้าลายคำวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรอ่อนเฮืองแสงคำวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรจรินทร์คำหลู่วัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอรุณสายคำวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรแสงลายใสวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรนิติกรเสรีไทยวัดม่วงป๊อกคณะจังหวัดเชียงใหม่