รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคำปันต๋าคำธรรมปญฺญาวชิโรวัดหนองอึ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระธวัธชัยอดิวรรณธมฺมจารีวัดหัวรินคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระนุธิวงศ์อนุรักษ์ริมธารธารรกฺโขวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรคำหล้าลุงคำวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรพงศ์พนาเย็นมากวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรชิติพัทธ์ทองลัยวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธวิชาวิชยคามวัดท่าโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธาวินเศรษฐีกาญน์วัดรัตนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวงศพัทธ์ทวีพรพิศาสวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอดุลย์ลุงมูวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอภิชัยกำเนิดกรุณาวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรไชยวัฒน์วงศ์เจริญวัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรทัตพงศ์ลุงสามวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระรุ่งโรจน์แหนเสสคุณงฺกโรวัดใหม่หัวฝายคณะจังหวัดเชียงใหม่
16พระจงกลบุญซาวอุปปลวธนฺโณวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรธีระเดชไกรทองวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรภูวนัยอาวรณ์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรพิชญุตม์ปู่จองวัดรัตนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศุภกิตติ์พงษ์สารวัดพระเจ้าทองทิพย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวิวรรธน์ปิ่นวิสุวัดพระเจ้าทองทิพย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรทิวัตต์จินดาหราตระกูลวัดรัตนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรนพดลปฐพีสราญวัดรัตนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธนดลกำเนิดกรุณาวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรนันทพงศ์สิทธิอุไรวัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรวีระภัทรรินคำวัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรเมิงลุงวันวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพงศ์พิสุทธ์ดูใจวัดกู่คำคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสิทธิชัยตระการไกรเลิศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่