รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๕ - วัดบ้านขุน
ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนนทกรเคียงอมรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสืบภูมิเคียงอมรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรฐศิพงษ์ฟ้ากุศลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรอมรเทพกระจ่างกิจคงเชื้อวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรกิตติวินท์พนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรจิณพรตกิตติปวีณวงศ์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธงชัยไพศาลพนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรพิชัยเคียงอมรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรยุทธนามณีวัฒนาพันธ์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวิฑูรย์บัณฑิตวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวิสัยทัศน์อินกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสมคิดสิริกันยากรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอิสระใจสดใสวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรกิตติวินท์ไพศาลพนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรจามีกรหว่านะวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจารุกิตติ์เปี้ยจันตาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรจิตรภณมีศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจิรกิตติ์ปรีชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจิรายุวนาศิริสุขวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรไชยยุทธ์วังเลิศล้ำวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธนกฤตแดเชอร์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธเนศพลนามสมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรนภัสกรมาศแท้วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรนิวัฒน์จินตะพูมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพุทธศรีน์ปัญญาชื่นชมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรเมธาสิทธิ์โชตสุขทรัพย์สินวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรรัชนาถมุเชอร์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรวิทวัสลุงปั๋นวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรกรินทร์ศรีใบหนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรกวินมิตรสาธิตวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรกิตติโชคไพศาลพนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรเกียรติโชตินิลกำจายวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรคณาธิปสุดีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรจารุวิทย์อรัญอร่ามวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรจิระกิตติ์ใจตุ้ยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรชนวีร์เบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรชัชวาลคำน้อยวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรตะวันแน่นอุดรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรทรงพรปรีชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรทวีรัชต์หารินไสลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรธนพลสมพงษ์เนติการวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรธีราวัฒน์ขวัญไพโรจน์กิจวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรนันทพงศ์มนต์มุติตาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรนิธิสารแก้วดอกรักวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรบฤงคพไพโรจน์สถิตธาดาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรพิษณุใต้เงาสนวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรพีระพงษ์เมฆใหม่วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรภีรดลโทเลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรรณกรอัมพรพิมานวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรวรากรนำสมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่