รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๕ - โรงเรียนเมืองกระบี่
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายพงษ์พิสิทธิ์ปานช่วยโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นายนพณัฐพราหมณ์เอมโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุญสิตาอมรกุลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาริฉัตรบุญนนท์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๖นายวรเมธนรากุลมงคลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปุณยนุชวรวุฒิโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสิริกัญญาสวัสดิวงศ์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นายธนชาติเอ่งฉ้วนโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุธิกานต์แก้วแย้มโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวไอลดาดูเหมาะโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐพรสงศรีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชัญญานุชคุ้มทวีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่