รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๖ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 396 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปุณยนุชบุญนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2อุดมศึกษาป.โทนางสาวสุชาดาเพชรสุกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสศิตาคำหอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกนกรัตน์เลี่ยนเส้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจันทรัสม์ลูกแป้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรติกาลกลับคงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิรดาทองยังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชนกนันท์จันทร์สงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓นายศักดิ์พลแสงระวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10อุดมศึกษาป.ตรีนางวาสนาหนูมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓นายราเมศไทยเล็กโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศุภิสรายาวส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิรประภาบุญช่วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓นายมุคตารยัททาบารีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓นายชโนดมช่วยพัทลุงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนันท์ชพรจันทร์คงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศศิกานต์จันทรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนคนันทินีทับทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกานต์พิชชาศรีโรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปนัสยาศรีจันทร์เพ็ชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปภังกรสันซังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓นายสิปปกรกีรติวานิชย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓นายวรพลแก้วไฝโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเฉลิมเกียรติ์ไชยขาวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓นายพัชรณัฎฐ์จันทร์แจ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓นายภัทราวุธคุดทะการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพัชญาภรณ์เพ็ชรอำไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓นายวัชรากรอินทรพรหมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓นายจิรายุแก้วเจือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓นายกษิดิ์เดชชูทุ่งยอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓นายเพชรายุทธถ่องแท้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓นายอภิรักษ์ชูร่วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓นายกันตวิชญ์ลูกเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณกรพูลสินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาววิจิตราจิตต์เอื้อเฟื้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐชยาน์ก่อแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัคจิราเดชศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุชานันท์พรรณราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปัณฑิตาพรหมแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓นายพงศ์ปณตสุวรรณคชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธีริศราพรหมดำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิชญ์สินีพรรณราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนันท์ณภัสศรีวิลาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมนัสนันท์เห้งศรีป้องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓นายภาณุวิชญ์หนูศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓นายภานุเดชรามด้วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องภพศรีเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓นายชนรรทน์ช่วงโชติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอภิษฎาจุ้ยพริกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวดีอินทรมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่