รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๖ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 292 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงศักดิ์ชูรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2อุดมศึกษาป.โทนายวันเฉลิมกัณหะกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลากรแซ่เตียวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4อุดมศึกษาป.ตรีนางปิยะมาศผกาวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันธวุฒธ์สุวรรณเทียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทิพย์เกษรแก้วกาญจน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธัญธนาพัฒน์อาษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอรอุมาสุวรรณมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกวิทย์จงรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศศิญาจูฑามาตย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเอียดสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12อุดมศึกษาป.ตรีนายศรัณญ์จูฑามาตย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนภัสสรจันทรศาลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปาริชาติดำด้วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพยาภรณ์สารมาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16อุดมศึกษาป.ตรีนายพรศักดิ์เจียวก๊กโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเจนจิราสมแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18อุดมศึกษาป.ตรีว่าที่ร้อยตรีหญิงชญานีชัยสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรินทร์มณีแซ่ก้าวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐณิชาดวงจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกสราวดีเครือจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัชพรไกรน้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนัดดาคงทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนมนหนูมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนัสนันท์เมืองชูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัญชนกสมศักดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรภัทรศรีงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเหมือนฝันพับบำนาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิตาภาจันทร์ส่งแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภวรัญชน์อำพันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรณิชชาพลรบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจรรยวรรณเอ่งฉ้วนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐณิชาทับทิมเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชรธนพงษ์แก้วศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตฤนตุลาแก้วสีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิศิษฏ์วิสาละโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวัลวิทย์โสพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรพลเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภัทรขาวล้วนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพชรนาคยะสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวนาถจันทร์สอนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายตรัยรัฐสองเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐยศหนูพลิบตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมรรัตน์กิจค้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชญาภาแซ่อุ๋ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ชนกดีเหลือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุทิตาช่างคิดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอิศวราสุกใสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชณิตาคงภักดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุญตะวันคิดรอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่